Az egyesület működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


Erdészeti Tudományos
Intézet

TILIA Kft.

Bemutatkozás

Név: Alföldi Erdőkért Egyesület

Székhely: 6000 Kecskemét Külső Szegedi út 47.
Képviselő: Csiha Imre elnök

Nyilvántartó: Kecskeméti Törvényszék: Pk. 60.148/1998/3.

Civil szervezetek bírósági nyilvántartásában: 03-02-0001686

Titkár: Janik Gergely
Elérhetőség: 6000 Kecskemét Külső Szegedi út 47.
Tel.: +36 30 827 3745
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Az Egyesület célja és tevékenysége:

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (továbbiakban: Ectv.) foglalt követelmények szerinti közhasznú szervezetként működik.

Az Alföldi Erdőkért Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától függetlenül széles körben bemutassa a társadalom számára az alföldi erdőgazdálkodást, az erdészeti szakmát, fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti kutatást, a természet- és a környezetvédelmi célok megvalósulását. Az Egyesület tagjai célul tűzték ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik az erdőben szegény alföldi síkvidék erdősültségének növelését. Tevékenységükkel a tulajdonviszonyoktól függetlenül támogatják a sajátos termőhelyi, ökológiai feltételek között megvalósuló erdőtelepítések fejlesztését, továbbá elő kívánják segíteni az erdőgazdálkodás eredményességét, az erdőgazdálkodók tevékenységének összehangolását, s az erdőgazdálkodók, elsősorban a síkvidéki erdészeti tevékenység szakmai érdekeinek képviseletét. Az Egyesület tevékenységének súlypontját az erdészeti és környezetvédelmi kutatások legújabb eredményeinek bemutatása, a gazdálkodásba való gyakorlati bevezetése adja. Ez a tevékenység részben a négy Szakbizottság rendszeres ülései, valamint az Egyesület és Tagjai által szervezett nyílt Fórumok, rendezvények, részben az évente megrendezett egyesületi Kutatói Nap, valamint a hagyományok ápolásaként megrendezett Csontos István koronglövő emlékverseny révén valósul meg. A Kutatói Napon elhangzó előadások szövegét rendelkezésre álló forrás esetén színvonalas kiadványban jelenteti meg az Egyesület. A kiemelkedő teljesítményeket az Egyesület Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozásával ismeri el, mely a Kutatói Napon, a konferenciával egybekötve kerül átadására. Az Egyesület a kitűzött feladatait a Közgyűlés által elfogadott középtávú, illetőleg éves program és a Szakbizottságok munkatervei alapján hajtja végre. A Szakbizottságok az éves munkatervükben foglaltak szerint tartják üléseiket, melyen a tagok és meghívott előadók, vendégek részvételével tárgyalják, dolgozzák fel a munkatervben meghatározott feladatokat. Célja továbbá az Egyesületnek az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a kapcsolódó kulturális tevékenység, valamint az eruo atlanti együttműködés elősegítése.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesíti.

További információk az Egyesület Alapszabályában