Az egyesület működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


Erdészeti Tudományos
Intézet

TILIA Kft.

„ALFÖLDI ERDŐKÉRT EMLÉKÉREM” adományozása - 2008

2008/9 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Dr. Barna Tamás okl. erdőmérnök részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Név: Dr. Barna Tamás

Szakképzettsége: okl. erdőmérnök, városi forgalmi szakmérnök;
Születési hely és idő: Kunszentmárton, 1949. március 07.
Munkahelye: KEFAG Zrt.
Anyja neve: Rosznáky Rózsa,
Lakcíme: 6000 Kecskemét Külső-Szegedi út 135.

Iskolai végzettségek:

 • 1973. június 11.: Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron
 • 1979. március 26. :Budapesti Műszaki Egyetem, Erdőmérnöki Kar: városi forgalmi szakmérnök
 • 1995. február 22: Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, Erdőmérnöki Kar: doktori fokozat megszerzése

Nyelvtudás: francia, német , angol

Nyelvvizsgák:

 • 1983. január 03: francia középfok
 • 1992. május 25: német középfok

Katonai szolgálat: 1967-1968, törzsőrmesterként szerelt le

Munkahelyek:

 • Felsőtiszai Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaság Tiborszállási Erdészet 1973. június 28-1975. március 31-ig, mint erdőművelési műszaki vezető
 • KELETTERV 1975. április 01-1981. április 17-ig, mint önálló út-tervező
 • Nyírábrány, Alkotmány Mgtsz. 1981. április 18-1987. január 31-ig: először műszaki vezetőként, majd a társaság vezetőjeként dolgozott 1984. májusától.
 • Debreceni Erdőfelügyelőség 1987. február 01-1990. július 31-ig, mint erdőfelügyelő
 • Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron 1990. augusztus 01-től 1996. december 31-ig egyetemi adjunktus
 • KEFAG Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ 1997. január 01-től, mint a központ vezetője

Az Alföldi Erdőkért Egyesület ügyvezető titkára 1998-2006-ig.

Sokoldalú, alkotó személyiség. Tevékenysége során rész vett és részt vesz az erdészeti igazgatás, az oktatás, az erdészeti szaktanácsadás , a kutatás-fejlesztés, az erdészeti magvizsgálatok , az erdősávok-tervezése-fejlesztése, és a gazdálkodás területén. I gazságügyi szakértőként tevékenykedik.
Számos szakmai cikk, tanulmányok szerzője, külföldi publikációk fordítója, külföldi és belföldi tanulmányutak szervezője.
Publikációi a cédruskok, erdősávok, az erdészeti génmegőrzés, erdészeti magvizsgálatok, mikorrhiza kutatás, erdészeti vitalizáló-mikorrhiza kutatás, szarvasgomba termesztés területén jelentek meg.
A most megjelent "Erdei lombos fák, -'a maggyűjtéstől a vetésig' c könyv egyik fordítója.

| vissza |


2008/15 sz. Elnökségi határozat (2008.11.03.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Berényi Gyula okleveles humánszervező, erdésztechnikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

INDOKLÁS:

Név: Berényi Gyula
Szakképzettsége: erdésztechnikus, ok. humánszervező
Születési hely, idő: Budapest, 1948. június 22.
Anyja neve: Tóth Klementína
Munkahelye: Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest

Berényi Gyula 1948-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban végezte, ahol 1966-ban szerzett erdésztechnikusi oklevelet.
Ez évtől - egyetem, 3 éves megszakítástól eltekintve - az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa, különböző szakmai, illetve igazgatási beosztásokban.

Szakmai munkásságát méltatva, az alábbiak emelendők ki:

 • közreműködés az alföldi erdősítési technológiák továbbfejlesztésében, valamint
 • különböző vadkár-elhárítási metodikák kialakításában,
 • részvétel az alföldi fenyőerdők egészségi állapotának felmérésében, tovább az országos vadkárfelmérésében,
 • aktív közreműködője volt a közönséges dió erdészeti hasznosításával kapcsolatos országos szintű kutatások elindításban.

2002-től tölti be az ERTI Igazgatási Osztálya vezetőjének posztját. Tevékeny szerepet vállalt és vállal az AEE és az ERTI közötti szakmai kapcsolatok fenntartásában, a kapcsolódó szervezési munkák elvégzésében.

| vissza |


2008/8. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Égető Gábor okl. erdőmérnök részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Név: Égető Gábor
Szakképzettsége: okl. erdőmérnök, növényvédő szakmérnök, erdőmérnök-tanár
Születési hely és idő: Hódmezővásárhely, 1949
Munkahelye: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola

Égető Gábor 1949-ben született Hódmezővásárhelyen. Már fiatal korában elhivatottságot érzett az erdész szakma iránt, így jelentkezett 1963-ban a Kiss Ferenc Erdészeti Technikumba, ahol erdész technikusi oklevelet szerzett 1968-ban.
A középiskolai tanulmányinak megkezdése előtt egy éves kötelező szakmai gyakorlaton vett részt mint gyakornok a Csm-i Állami Erdőgazdaság Mindszenti Erdészeténél.
A technikum elvégzését követően jelentkezett Sopronba az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára, ahol 1975-ben szerezte meg Erdőmérnöki Diplomáját.
Munkába állását követően 1980-ban Erdészeti- Növényvédő Szakmérnöki, 1983-ban Erdőmérnök tanári képesítést kapott.
Az egyetem elvégzését követően először a MÉM Szegedi Állami Rendezőségen, mint erdőtervező dolgozott, ezt követően 1980-ban került a Kiss Ferenc Erdészeti szakközépiskolába,, ahol jelenleg is tevékenykedik és várhatóan 2009. júliusától nyugdíjba vonul.
Az iskolában eltöltött időszak alatt igen aktív szakmai munkát végzett. A 29 év folyamán 17 tantárgyat tanított - elsősorban erdőhasználatot, gazdálkodási ismereteket, - 12 tankönyvet írt.
Folyamatosan osztályfőnöki teendőket látott el és sok-sok tanítványával szerettette meg az erdész szakmát, tudatosan nevelte a kötelességtudatra őket.
Iskolai tevékenységéhez kapcsolódóan a SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Karán mint óraadó is dolgozik. A vadgazda mérnöki képzésben erdészeti alapismereteket oktat.
Az FVM. hivatalos szakértői névjegyzékében szerepel, mint szakoktatási szakértő, valamint erdőgazdálkodási és elsődleges faipari szakértő.
Eddigi tevékenysége alapján javasolja az iskola vezetés az Alföldi Erdőkért Emlékérem kitüntetésre.

| vissza |


2008/10 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Gál István erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Név: Gál István
Szakképzettsége: erdész technikus
Születési hely és idő: Kelebia, 1949. május 04.
Munkahelye: KEFAG Zrt.
Anyja neve: Mezei Teréz

Született: 1949. május 04.-én Kelebián, é desanyja neve: Mezei Teréz, édesapja neve: Gál János. Öten vannak testvérek, f elesége: Ferencz Erika; g yermekek: Gál Erika 1981. augusztus 16.-án született, Gál Ildikó 1989. március 04.-én született.

Iskolai végzettség:

 • 1966. június 22, általános lakatos
 • Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 1980. június 20., középfokú erdész
 • Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 1986. december 02., erdész technikusi végzettség

Továbbképzés:

 • Kerületvezetők továbbképzése 1984-ben

Katonai szolgálat: 1971. február 12-1973. február 19.-ig (Kiskőrösön és Szekszárdon), őrvezetői rendfokozatban szerelt le.

Munkahelyek:

 • Kiskunhalasi Vastömegipari Vállalat, Kiskunhalas 1966. június 01-1970. október 06.-ig, mint lakatos
 • GANZ-MÁVAG Mozdony és Vagon Gépgyár Budapest 1970. november 02-1973. március 08-ig, mint lakatos
 • KEFAG Kelebiai Erdészet 1973. március 09-1980. szeptember 09-ig, mint szerelő, majd 1980. szeptember 10-1982. szeptember 30-ig gépcsoport vezető
 • KEFAG 1982. október 01-től kerületvezető erdész Harkakötönyi Erdészet Tázlári erdészkerület
 • KEFAG 2003. január 01-től kerületvezető erdész az összevont Dél-Kiskunsági Erdészet Tázlári kerületében
 • KEFAG 2005. január 01-ről a Bugaci Erdészet 7105. számú erdészkerülete

Kiváló dolgozó kitüntetés: 1985-ben

Jubileumi jutalom: 30 éves 2003-ban

Minősítés:

"Munkáját szereti, azt becsületesen igen nagy szorgalommal végzi. A kerületére lebontott feladatokat lelkiismeretesen pontosan elvégzi. Szeret a dolgozóival a munkahelyen lenni.. Az újat könnyen megismeri, és a munkájában alkalmazza. Ő maga is szívesen keresi az egyszerűbb, jobb munkamódszereket, melyek a munka megkönnyítésére szolgálnak. Munkatársaik szeretik, csendes, mindig segítőkész magatartásáért."

Tipikusan erdőművelő beállítottságú erdész. Ha lehetne egyetlen egy fát sem vágna ki. Csemetekertben mindig úgy neveli a kis fenyő csemetéket, mintha a saját családtagjai lennének. Óriási figyelmet fordít vagyonvédelmi feladatokra. Egy rendkívüli módon veszélyeztetett területen tud maximálisan helyt állni. Mind munkahelyén, mind lakókörnyezetében viselkedésével, tapasztalatával, szakmai tudásával tiszteletet és megbecsülést vívott ki magának.

| vissza |


2008/5. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Hajdú Imre erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Név: Hajdú Imre
Szakképzettsége: erdész technikus
Születési hely és idő: Szeghalom, 1940. 04. 11.
Munkahelye: DALERD Zrt. Tájékoztatási Központ - nyugdíjas
Anyja neve: Balogh Zsófia
OEE tagság kezdete: 1959
Adóazonosító jel: 8267632522
Szakmai munkaviszony kezdete: 1955
Lakcíme: 5700. Gyula, Újsor u. 15/A

Hajdú Imre erdész technikus a Békés Megyei Állami Erdőgazdaságnál kezdte meg szakmai tevékenységét 1955-ben, és megszakítás nélkül dolgozik mind a mai napig a békési állami erdőkben. Munkáját a szeghalmi, füzesgyarmati, töviskesi erdőtelepítésekkel, szikfásításokkal kezdte, majd a gyula-városerdei erdők telepítésével folytatta. Tevékenysége során több mint 200-ha fiatal tölgyerdő gyarapítja a sárréti és a körös-menti erdőket. Számos nyáras és akácos, valamint több km-t kitevő fasor és erdősáv emlékeztet tájépítő munkájára.
Rövid ideig dolgozott bérszámfejtőként. Ekkor tevékenyen részt vett az erdészeti műveletek, tevékenységek műveletelemzésében, normásításában, hozzájárulva ezzel az erdőgazdálkodás ökonómiai fejlődéséhez.
Nyugdíjazása előtt kiemelkedő vezetője volt a remetei fácántelepnek. Itt is kiváló eredményeket ért el, ötvözve műszaki, biológiai és gazdasági ismereteit a hatékonyság növelése érdekében.
Az erdészeti fénycsapda hálózat megalakulása óta folyamatosan, rendkívüli precizitással működteti a gyulai állomást.
A Gyula-városerdei Erdészeti Tájékoztatási Központ létrehozásában, működésének megindításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Jelenleg nyugdíjasként a városerdei Erdészeti Tájékoztatási Központ gondnokaként és programadójaként dolgozik. Tevékenységének kiemelkedő része az a szakmai és közönségfejlesztési munka, amivel fiatalok ezreit vezeti be az erdők életébe, ismerteti meg velük az erdész szakemberek munkáját.

Hajdú Imre aktív, mozgatóerejű tagja a Békés megyei erdész közösségnek. Inspiráló munkája meghatározó jelentőséggel bír. Az évek során személye összeforrott sok békési erdész rendezvénnyel, a közösség elismert és köztiszteletben álló tagja.

| vissza |


2008/12 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Kulics János erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Név: KULICS JÁNOS

Születési hely, év, hó, nap: Ófehértó, 1944. szeptember 13.
Anyja neve: Gólián Klára
Adóazonosító száma: 8283792946
Szakképzettsége: erdész technikus
Munkahelye: NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Beosztása: kerületvezető erdész
Lakcíme: 4243 Téglás, Sipos út 36.

Kulics János 1944. szeptember 13.-án született Ófehértón. Édesapja Kulics János is a Hajdúsági Állami Erdőgazdaság Hajdúhadházi Erdészetének volt műszaki vezetője.
Az általános iskolát Tégláson végezte. A középiskola előtt 1958-ban 1 évet töltött gyakorlaton az erdészet csemetekertjében.
Középiskolai tanulmányait a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban folytatta, ahol 1963-ban szerzett technikusi minősítést. Még ebben az évben megkezdte munkáját a Hajdúhadházi Erdészetnél, mint beosztott erdész.
1964-től 1966-ig katonai szolgálatot teljesített.
1966-tól az erdészet Angolkerti kerületének vezetője. Jelentős részt vállal az erdészet által megkezdett mintegy 400 ha-os új fehértói és hajdúhadházi erdőtelepítések kivitelezésében és ápolásában.
1967-ben nősült meg, két lánya született, jelenleg 4 unoka büszke nagyapja.
1969-től lesz a Ligeti kerület vezetője.
1975-től először Varga Imre, majd 1986-tól Fekete György igazgatók mellett műszaki vezetője az erdészetnek. Az évi 10.000 m3 -es fakitermelés, az 50 ha-os évi erdőfelújítások mellett irányítása alá tartozott az 1977-ben 35 ha-ra bővült erdészeti csemetekert, ahol évente mintegy 3 millió, elsősorban fenyő és akác csemetét termesztenek.
1981-ben, Sopronban szerez Erdészeti Növényvédő Technikusi képesítést.
1988-tól a csemetekert és a Nagyerdő kerület vezetője.
A hagyományos, egyre több fafajt nevelő csemetekertben, mindig jutott idő és szaktudás erdészeti kísérletek folytatására, illetve az ezekhez szükséges szaporítóanyag előállítására. Sok időt fordított idegenhonos fenyők származási és, hálózati kísérleteire, akác fajta-, és klónkísérletekre. 2006-os nyugdíjazását követően, jelenleg is a kert vezetőjeként, most a gúthi, szacsvay törzsfák vegetatív szaporítása mellett, utódja betanításán fáradozik.

Kulics János 50 éve kezdett a Hajdúhadházi Erdészetnél, 45 éves erdőgazdasági munkaviszonya alatt sok száz hektár erdő települt és újult fel, 20 éves csemetekerti munkájának hála több tízmillió csemetével gyarapodtak nem csak az alföld erdei. E hosszú erdőéltető szolgálat példaértékű minden kollégája számára.

| vissza |


2008/14 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár 1958. november 13-án született, Kolozsváron. Nős, felesége Náhlik Marina könyvtáros, egy gyermekük (András) van.
Középiskolai tanulmányait Kolozsváron és Budapesten végezte, majd az Erdészeti és Faipari Egyetemen 1983-ban szerzett erdőmérnöki diplomát. 1988-ban pedig a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen vadgazdálkodási szakmérnöki oklevelet kapott.
1989-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi doktori, 1996-ban Ph.D címet szerez. Angol, orosz és román nyelvismerettel rendelkezik.
1983-tól dolgozik a Nyugat-magyarországi Egyetemen, illetve jogelődeinél, különböző beosztásokban. 2003-tól egyetemi tanár.
Oktatási és kutatási tevékenysége a nagyvadállományok és a t artamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése tudományterületekhez kapcsolódik. Kutatási eredményeit eddig 126 nyomtatásban megjelent közleményben adta közre, melyekből 3 könyv, 1 könyvrészlet, 4 egyetemi jegyzet, 54 külföldi és 53 hazai szakcikk, illetve tudományos közlemény. Publikációira 33 külföldi és 60 hazai hivatkozás történt.
Számos hazai és külföldi szakmai szervezetben visel tagságot.

2000-2003. között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. 2005-2006-ban a Nyugat-magyarországi Egyetem kutatási és külügyi rektor-helyettese, 2006-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánja.

| vissza |


2008/16 sz. Elnökségi határozat (2008.11.03.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Szabóky Csaba erdésztechnikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

INDOKLÁS:

Név: Szabóky Csaba
Születési hely és idő: Budapest, 1950. február 22.
Anyja neve: Tóth Klára
Munkahelye: Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest

1950. februárjában Budapesten született. Már gyermekkora óta érdeklődik a lepkék világa iránt.
1972. óta aktív tagja a Magyar Rovartani Társaságnak. Figyelme ettől az időszaktól kezdve elsősorban a molylepkék felé irányult, melyeknek egyik legelismertebb hazai kutatójává vált. A hosszú évek alatt számos - a magyar faunára új - molylepkét sikerült felfedeznie, megtalálnia.
Az Erdészeti Tudományos Intézetben 1994. óta dolgozik, vezető technikusként. Fő feladata az Erdészeti Fénycsapda Hálózat lepkeanyagának meghatározása, emellett 2004. óta vezeti is a Fénycsapda Identifikációs Csoportot.
A hosszú kutatási tevékenysége alatt megjelent publikációinak, ezen belül könyveinek, könyvrészleteinek, tudományos és ismeretterjesztő cikkeinek száma meghaladja a 100-at, amelyek természetesen a lepkékkel foglalkoztak. Ezek közül számos, az alföldi régióban végzett kutatási eredményekről számol be.

Kiemelkedő munkásságát fémjelzi a 2007-ben és 2008-ban megjelent két könyve, amelyek a Kecskeméti Arborétum és a püspökladányi Farkassziget lepkéit ismertetik.

| vissza |


2008/13 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Szűcs András erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Név: SZŰCS ANDRÁS
Születési hely, év, hó, nap: Tiszaföldvár, 1946. december 15.
Anyja neve: Licsák Rozália
Adóazonosító száma: 8292022708
Szakképzettsége: erdész technikus
Munkahelye: NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Beosztása: kerületvezető erdész
Lakcíme: 4078 Debrecen, Haláp tanya
Javasolt kitüntetés: Alföldi Erdőkért Emlékérem

Elemi iskolai tanulmányait Tiszaföldváron folytatta kitűnő eredménnyel. Családjukban ugyan nem volt erdész, ő 1961-ben mégis felvételt nyert a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti és Mezőgazdasági Technikumba. Tanulmányainak megszerzéséhez szükséges gyakorlati idejét a Kunszentmártoni Erdészet Kungyalu kerületében töltötte. 1966-ban érettségizet és ezt követően beosztott erdészként kezdte pályafutását a Szolnok Megyei Állami Erdőgazdaság Jászberényi Erdészeténél Csöke Pál kollégája felügyelete alatt.
1967-től az Erdőgazdaság Központjában a fahasználati csoport műszaki adminisztrátora lett.
1967. márciustól 1969. februárjáig katonai szolgálatot töltött, majd visszakerült Jászberénybe.
1969. végétől ismét a Kunszentmártoni Erdészetnél erdőművelési műszaki vezető, majd a '70-es évek elejétől, az átszervezést követően ugyanott üzemgazdasági előadó lett.
1971. január 1-től áthelyezéssel került a Felsőtiszai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Halápi Erdészetéhez, ahol mai napig is kerületvezetői beosztásban tevékenykedik.
1978. és 1981. között vágásvezetői beosztást is betöltött. Bodóhát I. kerületben kezdte tevékenységét, majd 1982-től különböző átszervezések következtében a Központ kerületet kapta meg.
1997 óta erdész-vállalkozó, munkáját mindig időben, feltűnően nagyfokú precizitással végzi. A Halápi Erdészetnél eltöltött időszakban több alkalommal kiváló dolgozó kitüntetést és jutalmat is kapott. Harmadik ciklusban tagja az Üzemi Tanácsnak.

Halápi pályafutása alatt a rendkívül kedvezőtlen termőhelyi adottságú, de védelmi szempontból kiemelten fontos erdőkben meghatározó szerepe volt, van. E gazdálkodási szempontból kritikus erdőkben türelmével, pontosságával, kikezdhetetlen becsületességével közel 500 ha erdőt újított fel, és közel 50 ha-t telepített. Ezen területeknek a későbbi ápolási munkáinak szervezésében, irányításában gazdaként vesz részt. Szervesen részt vett a Szappanos András-féle kocsányos tölggyel történő felújítási kísérletben, valamint az ÉRTI erdeifenyő és simafenyő fajta-összehasonlító, mai napig élő kísérletben, illetve a Halupa Lajos-féle Pinus ponderosa kísérletben, melyet az elmúlt évben (2007) sikeresen be is fejeztünk. A vadgazdálkodás területén is példamutató munkát végez az ideális vadlétszám fenntartása érdekében.

A Halápi Erdészetnél eltöltött időszak alatt aktívan részt vett az utánpótlás nevelésében, több beosztott erdész "nőtt fel" kerületvezető erdésszé mellette. Feletteseivel szemben tisztelettudó, kollegákkal, beosztottakkal szemben mindig megértő, segítő magatartást tanúsít.

| vissza |


2008/11 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Urbán Béla erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Urbán Béla, 1950. augusztus 28-án született Tiszakécskén. Általános iskolai tanulmányait 1957-1965 között Algyőn végezte, majd egy éves előgyakorlatra helyezkedett el a Sándorfalvi Erdészetnél.
A Kiss Ferenc Erdészeti Technikum nappali tagozatán 1970 nyarán vette át erdésztechnikusi oklevelét. Még ebben az évben megkezdte sorkatonai szolgálatát, mely szolgálat két évig jelentett állandó kötöttséget számára.
Leszerelése után egy éven át hivatásos vadászként dolgozott, majd 1973. 11. 02-tól a NEFAG Csévharaszti Erdészetéhez került kerületvezető erdésznek.
1979-1980 között áthelyezték egy ceglédi termelő szövetkezethez erdésznek
1980-87. NEFAG Ceglédi Erdészet főerdész
1987. 10. 01-től fahasználati ágazatvezető a mai napig.

A társadalmi és gazdasági környezet változásait megértve és azokhoz alkalmazkodva látta és látja el feladatát a reá bízott munkaterületeken. Sokrétű és hosszú idő alatt felhalmozott tapasztalatait átadva több generáció erdészeinek, erdőmérnökeinek nyújtott segítséget. Az őt nem ismerők elé is példaként állítható becsületessége, munkája iránti alázata, fegyelmezett munkavégzése munkabírása. Az alföldi erdők homokhátsági területeiből kevés olyan hektárt lehetne találni, melyhez valamilyen kötödése ne volna.

| vissza |


2008/6. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Virág Lajos erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.

Indoklás:

Név: Virágh Lajos
Szakképzettsége: erdész technikus
Születési hely és idő: Kistelek, 1948.09.28.
Munkahelye: DALERD ZRT Ásotthalmi Erdészete
Anyja neve: Kapás Erzsébet
OEE tagság kezdete: 1973
Szakmai munkaviszony kezdete: 1967
Lakcíme: 6760 Kistelek Szőlő u. 9.

Virág Lajos erdész technikus, a Csongrád Megyei Állami Erdőgazdaságnál kezdte meg szakmai tevékenységét 1967-ben, és megszakítás nélkül dolgozik mind a mai napig a csongrádi állami erdőkben. Munkáját a Kisteleki Erdészetnél kezdte, mint beosztott erdész, később a fagyártmány-üzem beosztott erdésze volt. 1974-től kerületvezető erdészként dolgozik, a Csengelei kerületben.
Tevékenysége következtében több száz ha fiatal nyár, akác és fenyőerdő gyarapítja a Csengele, Balástya, és Zsombói erdőket. Részt vett a E-5-ös főút fásításában, szakmai irányítóként. Jelenleg a DALERD Zrt. Ásotthalmi Erdészet, Csengelei kerületének a kerületvezető erdésze.
Minden területen nagy szakmai hozzáértéssel, szorgalommal, lelkiismeretesen, fegyelmezetten látja el feladatait. Munkatársaival szemben türelmes, segítőkész, mások gondjára, problémáira figyelő, másokkal együtt érző ember.

| vissza |


2008/7. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Váradi Imre erdész technikus részére nem adományoz Alföldi Erdőkért Emlékérmet.

Indoklás:

A beérkezett felterjesztés hiányos, nem kellően kidolgozott.

| vissza |