„ALFÖLDI ERDŐKÉRT EMLÉKÉREM” adományozása - 2014

Név: Dr. Führer Ernő
okleveles erdőmérnök, tudományos tanácsadó, az Erdészeti Tudományos Intézet korábbi főigazgatója

 • Führer Ernő 1978-ban szerezte meg erdőmérnöki oklevelét.
 • Gyakornokként a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Segesdi Erdészetéhez került. A homoki tölgygazdálkodásról akkor szerzett tapasztalatokat jelenlegi munkája során igen eredményesen tudja hasznosítani, különösen most, amikor a térség ökológiai körülményeiben jelentős változások következtek be.
 • Sopronban tudományos ösztöndíjasként egy éven át folytatta az egyetemen már hallgatóként megkezdett hidrológiai munkáját. Dr. Járó Zoltán és Dr. Szodfridt István javaslatára 1979. december 15-ével helyezték át az Erdészeti Tudományos Intézet állományába.
 • A Soproni Kísérleti Állomáson tudományos ügyintézőként, majd segédmunkatársként kezdte tudományos karrierjét. 1984 őszén egy éves német ösztöndíjat nyert el a Hesseni Erdészeti Kutató Intézetben, ahol az erdő hidrológiai szerepével és az erdők egészségi állapotromlásának ok-okozati összefüggésével foglalkozott.
 • Németországból történő hazaérkezését követően – az Ökológiai Osztály vezetőjének nevezték ki. 1993-2009 között 16 éven keresztül az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatójaként folytatta tudományos, tudományszervezési tevékenységét. Ezen időszakban tevékeny részt vállalt az Alföld Erdőkért Egyesület megalakításában, működésének előmozdításában, az alföldi problémák tudományos igényű megoldásában.
 • 1982-től végzett anyagforgalmi vizsgálatai ráirányították a figyelmet az ökoszisztémák elemháztartásának emberi behatás eredményeként bekövetkezett változásaira. Az 1987 és 1992 közötti 5 éves megfigyelések feldolgozásából készítette és védte meg 1995-ben a „Bükkös, kocsánytalan tölgyes- és lucfenyves erdő víz- és tápanyagbevétele” című kandidátusi értekezését. Az eredmények ismereteket szolgáltattak:
 • -    az ökoszisztémák termőhelyi tényezőkhöz és ezek változásához való alkalmazkodó képességéről,
  -    az ökoszisztémák víz- és tápanyag hasznosításáról, végül
  -    az erdei ökoszisztémák és közvetlen környezetük közötti kapcsolatról.
 • Az általános tudományszervezési feladatok mellett erdészetpolitikai kérdések és olyan, az ágazat jövőjét befolyásoló témák foglalkoztatják, mint például a feltételezett klímaváltozás hatása a magyar erdőkre és erdőgazdálkodásra, vagy az Alföld erdősítésének ökológiai és ökonómiai feltételrendszere.
 • A fenti témákhoz kapcsolódóan meghatározta, a magyarországi erdők dendromasszájában tárolt szerves-anyag szénmennyiségét, az erdei talajban felhalmozódott szénkészletet, valamint elvégezte az Alföld erdészeti-termőhelyi viszonyainak, ökológiai adottságainak a megváltozott környezeti helyzetnek megfelelő értékelését és erdészeti alkalmazásának korszerűsítését. Közreműködött erdészetpolitikai témakörben az állami erdőgazdálkodás jövőjét és fejlesztését megalapozó tanulmány elkészítésében.
 • 16 év főigazgatói tevékenységét követően jelenleg tudományos tanácsadóként dolgozik az Erdészeti Tudományos Intézetnél, folytatva a már megkezdett munkáit, elsősorban a klímaváltozás erdőgazdálkodásra gyakorolt hatásai témakörben.

| vissza |


Név: Dr. Kovács Gábor
okleveles erdőmérnök, egyetemi docens

 • Dr. Kovács Gábor 1962-ben született Dunaújvárosban, Solton, a Duna-mentén nevelkedett. Szakmai munkáját középiskolai tanulmányaival a szegedi „Kiss Ferenc” Erdészeti Szakközépiskolában kezdte, ahol erdőművelési témában részt vett az országos szakmai versenyen.
 • Egyetemi tanulmányait az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán végezte, 1986-ban szerzett erdőmérnöki diplomát.
 • Tanulmányainak befejeztével az Erdőmérnöki Kar Termőhelyismerettani Tanszékén működő, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott Talajbiológiai Kutatócsoportban dolgozott, majd 1991-től az Erdőmérnöki Kar Termőhelyismerettani Tanszéken lett egyetemi adjunktus, 1998-tól pedig egyetemi docens. Jelenleg habilitált egyetemi docens beosztásban dolgozik a Nyugat-magyarországi egyetem Erdőmérnöki Karán.
 • Oktatási és kutatási területe a talajtan és termőhelyismerettan oktatása, kutatása valamint gyakorlati alkalmazása. Emellett a fás szárú energetikai ültetvények széleskörű megismertetésén dolgozik.
 • Első munkája a Bugaci Alföldfásítási múzeumban „a Nagyalföld talajai” című talajmonolit kiállítás összeállítása volt. Hasonló népszerűsítő kiállításokat szervezett és kivitelezett még Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen és Baktalórántházán. Ópusztaszeren a Nemzeti Emlékpark Erdő-Ember kiállító együttesében Magyarország valamennyi talajtípusát monolitok formájában mutatta be, amelyet sok tízezer hazai és külföldi látogató tekintett meg.
 • Első kutatási munkái ugyancsak az Alföldhöz kötődnek, a Bugaci Nagyerdőben végzett elem-körforgalmi vizsgálataival alapozta meg ez irányú kutatási és gyakorlati tevékenységét.
 • Az elmúlt két és fél évtizedben több ezer hektár erdőtelepítéshez készített termőhely-feltárásokat, telepítési terveket az Alföldön, elsősorban a Gemenc-, a Kiskunság és Nyírség térségében.
 • A termőhelyi adottságok, mint a talaj-, hidrológiai viszonyok változása miatt eltérő nézőpontok közelítésében eredményes munkát végzett az Alföldön működő Nemzeti Parkok az erdőgazdálkodók között. A Bockerek-erdő, A Baktai-erdő, valamint a Sóstói-erdő három erdészeti monográfia megalkotásában alapvető szerepet vállalt.
 • Az utóbbi években tevékenyen részt vesz az Alföldön eredményesen termeszthető fás szárú energetikai- és ipari ültetvények telepítésében, technológiájának kidolgozásában, korszerűsítésében. Hozzájárult ahhoz, hogy a solti biomassza fűtőmű létjogosultságát a térségben elfogadják.
 • Élő szakmai és mély baráti kapcsolatot tart szülei mellett, a térségben dolgozó számos szakemberrel és minden igyekezetével azon van, hogy az Alföld erdősültségének növelését, erdei egészségi állapotának javítását, kezelését a legjobb tudása szerint a jövőben is támogassa.

| vissza |


Név: Felföldi Zoltán
okleveles erdőmérnök, nyugalmazott erdészetvezető

 • Felföldi Zoltán 1943. október 26-án Kecskeméten született, kötődése az alföldi tájhoz egész eddigi szakmai pályafutását végig kísérte.
 • -    Általános iskolai tanulmányait Lakiteleken végezte. -    1961-ben Kecskeméten érettségizett. -    Érettségi után első jelentkezését a soproni egyetemre elutasították ezért szakmunkástanulóként elhelyezkedett a székesfehérvári rádió és Televíziókészülékek Gyárába ahol 1963-ban szakmunkás képesítést szerzett. -    1969-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán erdőmérnökként végzett jó minősítéssel. -    1969 július 1től 2003-ig folyamatos munkahelye a KEFAG Zrt. és jogelődje, ahol 34 éven keresztül szinte példátlanul egy munkahelyen, a Nyárjasi Erdészetnél dolgozott. Beosztását tekintve a kötelező gyakorlati év után 1989-ig az Erdészet erdőművelési műszaki vezetője, 1990-től 2003-ig az erdészet vezetője. Utolsó munkában töltött évében szervezeti összevonások miatt a KEFAG Zrt. központjának Koordinációs osztályvezetői beosztását töltötte be.
 • Egy leány és egy fiú gyermek apja.
 • Minősítéseiből néhány lényeges gondolatot idézve:
 • - Érdeklődési köre biológiai jellegű. Jó képességű, szorgalmas hallgató. Világnézete kiforrott, szilárd materialista. (Dr. Káldy József dékán)
  - Szakmailag elméleti szinten jól fejlett.
  - Munkakörében igen kezdeményező, több kísérleti jellegű szakmai elképzelése van. E téren azonban a megfelelő biztos eredmények birtokában tartom csak lehetségesnek az üzemi méretű munka megvalósítását. (Szeverényi István erdészetvezető 1974.)
  - Mint erdészetvezető helyettes közvetlen bírálatával, észrevételeivel, nyíltságával sok segítséget ad egyes kényes kérdések (szakmai, személyzeti) tárgyilagos megítélésében, illetve megítéléséhez. (Szeverényi István erdészetvezető 1978.)
  - Sokéves erdészeti gyakorlatát megfelelően hasznosítja, adottságai folytán magasabb munkaköri (erdészetvezető) betöltésére alkalmasnak mutatkozik. (Szeverényi István erdészetvezető 1982.)
 • Kitüntetései: Kétszeres kiváló dolgozó.
 • A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezetősége Felföldi Zoltánnak a részvénytársaságnál, ill. annak jogelődjénél végzett kimagasló szakmai munkája alapján példa értékű, több évtizedes folyamatos magas színvonalú teljesítményéért, innovatív erdőművelési megoldásaiért, az ezen idő alatt a homokhátsági tájért, szűkebb értelemben Nyárlőrinc és környékének erdeiben végzett elkötelezett erdőgazdálkodói tevékenységéért az Alföldi Erdőkért emlékérem odaítélését javasolta.

| vissza |


Név: Kocsis Vilmos
okleveles erdőmérnök, nyugalmazott erdészetvezető

 • Kocsis Vilmos 1944. január 10-én a vajdasági Kulán született, kötődése az alföldi tájhoz egész eddigi szakmai pályafutását végig kísérte.
 • -    Általános iskolai tanulmányait Kiskunhalason végezte. -    1962-ben szintén itt érettségizett, a Szilády Áron gimnáziumban. -    1968-ban az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán erdőmérnökként szerzett diplomát. -    1968. augusztus 1-től 1970-ig a Kiskunsági Állami Erdőgazdaság Kiskunhalasi erdészeténél gyakornoki beosztásban, majd a Kelebiai Erdészetnél erdőművelési műszaki vezetői beosztásban dolgozott. -    1970-től 1984-ig a Kiskunhalasi Állami Gazdaság erdészeti ágazatvezetője. -    1984-től 2005-ig a Kiskunhalasi Erdészet erdészetvezetője. Utolsó munkában töltött évében szervezeti összevonások miatt a KEFAG Zrt. központjának Koordinációs osztályvezetői beosztását töltötte be. -    Egy leány és egy fiú gyermek apja.
 • Minősítéseiből néhány lényeges gondolatot idézve:
 • - Tanulmányai során a biológiai tárgyak kötötték le inkább érdeklődését. Ezen belül is az erdőtelepítés témaköre foglalkoztatja. Diplomatervét az Erdőtelepítéstani Tanszéken Balatonrégió meglévő fásításainak felvétele  Balatonlellétől a Zala folyóig címmel készítette. Az egyetemi labdarugó csapat aktív tagja, városi sportkörökben is sportol. (Dr. Káldy József dékán helyettes)
  - Kocsis elvtárs hamar beilleszkedett a munkahelyi kollektívába, munkatársai között népszerű. A MEDOSZ MB. II-es labdarugó csapatának tagja. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Kocsis elvtárs szakképzettsége és fiatalos lendülete alapján kiválóan alkalmas feladata betöltésére, amit tőle elvárunk és számon is kérünk. (Katona István igazgató helyettes 1972.)
  - Jól képzett vezető. Az Erdészetre váró feladatok megoldását töretlen lendülettel végzi. Előző munkahelyéről hozott tapasztalataival és a helyi tartalékok feltárásával az Erdészet eredménye évről évre javul. Kezdeményező készségű, tervfeladatait önállóan oldja meg. Önérzetes, a jogos kritikát elfogadja. Összefoglalva leírhatom, hogy Kocsis elvtárs megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek, szakmailag jól képzett, az erdészetet jól ismerő szakember. (Dr. Barányi László igazgató 1988.)
 • Kitüntetései: Ötszörös kiváló dolgozó.
 • A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezetősége Kocsis Vilmosnak a részvénytársaságnál, ill. annak jogelődjénél végzett kimagasló szakmai munkája alapján példa értékű, több évtizedes folyamatos magas színvonalú teljesítményéért, az ezen idő alatt az alföldi erdőkért, szűkebb értelemben Kiskunhalas és környékének erdeiben végzett elkötelezett erdőgazdálkodói tevékenységéért az Alföldi Erdőkért emlékérem odaítélését javasolta.

| vissza |


Név: Marcsisin Tamás
erdésztechnikus, kerületvezető erdész

 • Marcsisin Tamás 44 éve beleszületett az erdőbe, egy akkor még árammal nem rendelkező szolgálati lakásba, így nem kellett gondolkodnia a pályaválasztáson.
 • Az általános iskola után Szegedre jelentkezett és a többszöri túljelentkezés ellenére is felvették a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolába, ahol szakmai tantárgyakból mindig jeleskedett. Kezdettől fogva a FEFAG tanulmányi ösztöndíjasaként tanult, majd a Nyírbátori Erdészetnél lett gyakornok 1988 nyarától. Ekkor még igen „régi vágású” erdészek szolgáltak és tőlük leste el a mindennapi feladatok rutinját. Majdani kerületében közel 40 hektár telepítést bíztak rá, melynek ma jó akácosai híven tükrözik fiatalkori megbízhatóságát, precízségét.
 • A katonaévek után kinevezték kerületvezető erdésznek az ömbölyi kerületbe, ahol némi határmódosításokkal ma is dolgozik az újonnan alakult Nyírlugosi Erdészetnél. Friss házasként Erdőtanyán kapott szolgálati lakást, ahol két fia után lánya is született. Legidősebb fia, Tamás, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Szakán tanul, megőrizve a harmadik generációs erdész elhivatottságot. Kerületében az eltöltött 24 év alatt körülbelül 600 hektáron hajtott végre véghasználati fakitermelést s ezen területek részbeni mesterséges erdőfelújításaként több mint 2,5 millió csemetét ültettetett el. Erdészeti szükségletre állomány alatti kis csemetekertet létesített, melyben a kocsányos tölgy csemeték mellett színes az elegy fafajok palettája. Az elmúlt 10 évben kerületében a tölgy térfoglalása megháromszorozódott, felkarolást nyert az erdei fenyő, egyre több az elegyes fajgazdag erdőrészlete, ahol a cserjefajok ültetésével, alátelepítésével felismerte az erdőszegélyek kialakításának előnyeit. A munkaerőszegény időkben az erdészet egész területén a vegyszeres erdőápolás gyakorlati megvalósítását végezte. Helybeni elismertsége, fáradhatatlan erdőt járása megmutatkozik hatékony védelmi szolgálatában is, - hisz évek óta nem kellett feljelentést írnia.
 • 2004-ben az országos erdészversenyen megszerezte a 7. helyet, - az erdőrendezés versenyszámot megnyerte. Kerületében vezető szerepet tölt be az ömbölyi lakosság foglalkoztatása.
 • Munkájában érezhető az atyai intelmek megszívlelése, tisztességes és tiszta érzelmekkel fűszerezett utánpótlás ösztöne, az erdők iránti mély tisztelete, így méltán mondják róla: élete egyben élethivatása.

| vissza |


Név: Sere Ferenc
okleveles erdőmérnök, főmérnök

Sere Ferenc 1954. szeptember 8-án Mélykúton született.

 • Iskoláit a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában majd az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán végezte el. Okleveles erdőmérnöki diplomáját 1979-ben szerezte meg, majd 1998-ban a már Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán végezte el az Erdőérték- és kárszámítási kurzust.
 • Szakmai munkáját a DEFAG, majd a DALERD Zrt. Kisteleki Erdészeténél kezdte, ahol 1981-2002-ig erdészeti igazgatóként szolgálta a homokvidék és a Tisza-völgy határán elhelyezkedő erőket.
 • 2002-től a DALERD Zrt. erdészeti főmérnökeként a vállalat központjában dolgozik mind a mai napig.
 • Kiemelkedő tevékenységet végzett a szélsőségesen száraz homokvidék és a hosszantartó árhullámokkal terhelt Tisza-völgyi erdőgazdálkodás összehangolásán. Nevéhez fűződik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark fásításának kivitelezése és évtizedekig a gondozása is. Aktívan részt vett az ottani erdészeti kiállítások szervezésében, kezelésében egész szakmánk megelégedésére és hírnevének öregbítésére.
 • Erdészetvezetőként 18 községhatár erdeinek kezelése kapcsán jelentős regionális ismertségre tett szert. Közéleti tevékenységeit sikeresen kapcsolta össze az állami erdők közfunkcióival. Főmérnöki tevékenysége során ez az affinitás mutatkozott meg a továbbiakban is, de most már két megyére kiterjedően. Külön kiemelendő az a precíz és körültekintő szervező munka, ahogyan az erdőkben végezhető közfoglalkoztatás irányítását végzi több mint egy évtizede. Ez az emberi- és környezeti értéket teremtő tevékenység olyan időket idéz, mint a kiegyezés utáni közmunkaügy sikertörténete.
 • Szabadidejében jelentős mennyiségű erdőtelepítés terveit készítette el és valósította meg. Kiterjedt területen erdőgazdálkodó és szakirányító. Ez utóbbi tevékenységet 90 erdőgazdálkodó irányításával eredményesen és a megbízók megelégedésével végzi hosszú ideje.
 • Aktív tagja az erdész szakközönségnek. Az Országos Erdészeti Egyesület Csongrád megyei Helyi Csoportjának 1989 óta titkára. Több egyesületi megbízást is teljesített az elmúlt évtizedekben.
 • A fentiek alapján Sere Ferenc okleveles erdőmérnök kollégánkat jó szívvel, bátran javasoljuk az Alföldi Erdőkért Egyesület megtisztelő és magas presztízs-értékű kitüntetésére.

| vissza |