Prof. Dr. Molnár Sándor DSc.

egyetemi tanár

A középiskolai tanulmányait a szegedi Erdészeti Technikumban, az egyetemieket a szentpétervári Erdészeti Akadémia Faipari Mérnöki Karán folytatta végig kitűnő eredménnyel.
Mérnöki gyakorlatot szerzett műszaki fejlesztési vezetőként 1968-1979-ben a Szegedi Falemezgyárban, majd a Nagykunsági EFAG-nál (technológus, műszaki fejlesztési főosztályvezető-helyettes, gyárigazgató 1972-1979). Jelentős gyakorlati eredményeként értékelhető az első, korszerű, akác feldolgozó üzem fejlesztési, beruházási tevékenységének az irányítása Pusztavacson (1972-1975), majd a Nagykőrösi Fafeldolgozó Üzem újjáépítése, korszerűsítése, igazgatása (1976-1979).
Az akác és a nyár hasznosítással összefüggő kutatási eredményeiért 1979-ben az Erdészeti és Faipari Egyetemen "dr.univ." címet kapott.
1980. január 1. óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem alkalmazottja. 1984-ben elnyerte a mezőgazdasági (erdészeti) tudomány kandidátusa, 1988-ban pedig a tudomány doktora fokozatot. E tudományos tevékenysége „az akácfa termesztése, műszaki tulajdonságai, ipari felhasználása” területhez kapcsolódott. E témakörben elért nemzetközileg is kiemelkedő eredményeit ismerte el a Bécsi Földművelésügyi Egyetem rektora, amikor 1993-ban Joseph-Umdasch díj kitüntetésben részesítette.
1986-ban egyetemi docensi, 1994-ben pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. 1988-tól a Faanyagismerettani Tanszék vezetője.
Oktatói feladatait az erdő-, fa-, és papíripari mérnök hallgatók faanyagismerettani előadásai, a kiegészítő mérnök hallgatók konzultációi és a Doktori Iskola keretében oktatott tárgyak képezik.
Személyesen kezdeményezte 1990. évben a LIGNO-NOVUM nemzetközi faipari szakvásár soproni megszervezését. Az eddig tizenhárom alkalommal megszervezett rendezvény-sorozat, melynek 2003-ban 15000 látogatója volt, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Sopron és Egyeteme valóban a hazai erdészet és faipar szellemi központja lehessen.
Az elmúlt évek során számos országos, kari és egyetemi szakmai bizottságnak volt tagja, vezetője. Jelenleg a Faipari Mérnöki Kar dékánja.
Szakmai tudományos munkáját eddig 136 magyar és 37 idegen nyelvű közleményben publikálta. Az általa irányított mintegy 35 kutatási munkából kiemeljük Az „Erdő-fa” fahasznosítási nemzeti kutatásfejlesztési projektet, a most befejezett OTKA témát („Síkvidéki nyár és fenyőültetvények faanyagminősége”) és az 1996-ban elnyert akác témájú EU Copernicus programot (High quality products of black locust).
Tudományos és gyakorlati tevékenységének eredményeit összefoglaló munkák közül kiemeljük a Faanyagismeret, a Magyarország ipari fái és a Faipari kézikönyv I. c. országos jelentőségű szakkönyveket.
Az Alföldi Erdőkért Egyesületben ill. jogelődjénél megalakulásától kezdve közel egy évtizeden keresztül a Soproni Egyetem képviselője volt. Az akác, a hazai- és a nemes nyárak, valamint a síkvidéki fenyőültetvények faminősége és hasznosítása területén végzett 3 évtizedes kutató munkája jelentősen segítette az alföldi erdőgazdálkodás fejlesztését is.

vissza...

Kapcsolat

Nyilvántartó: Kecskeméti Törvényszék: Pk. 60.148/1998/3.
Civil szervezetek bírósági nyilvántartásában: 03-02-0001686
Székhely: 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47.
e-mail: alfoldierdokert@gmail.com
tel: +36 – 30 -219-7094
tel: +36 – 30 -689-7387
Postacím:
Raisz Árpád (KEFAG Zrt.)
6000 Kecskemét, József A. u. 2.

Kutatói nap

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató