Dr. Sándor Gyula

okleveles erdőmérnök, vadgazda mérnök

Dr. Sándor Gyula 1972-ben született Miskolcon, nős két gyermek édesapja. Középiskolai tanulmányait a Mátrafüredi Vadas Jenő Szakközépiskolában fejezte be, majd 1997-ben okleveles erdőmérnöki diplomát, 1999-ben vadgazda mérnöki oklevelet szerez. 2005-ben a Nyugat-magyarországi Egyetemen sikeresen (summa cum laude) védi meg doktori (PhD) értekezését (címe: A dámszarvas (Dama dama) populáció ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a születési és halálozási jellemzőkre). 1997-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetében kezd dolgozni, 1997-1999 között tanszéki mérnöki, 1999-2002 között egyetemi tanársegédi, 2002-2005 között egyetemi adjunktusi, majd 2005-től egyetemi docensi munkakörben.

Oktatói munkáját jelenleg 10 önállóan gondozott tantárgy, 2 tantárgyi gyakorlatvezetés fémjelzi. 2000-től 5 diplomadolgozat, 45 szakdolgozat, 1 szakmérnöki szakdolgozat témavezetője, több doktori szigorlat és védés bizottsági tagja, jelenleg a Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnöki szak szakvezetője.

Kutatómunkáját az alföldi területek dámszarvas állományának vizsgálatával kezdi meg, doktori munkája is e témában születik. Közben szaporodásbiológiai vizsgálatokat végez Náhlik professzor vezetésével az alföldi és hegyvidéki nagyvadállományok szaporodásbiológiai jellemzőinek meghatározására, összehasonlítására. Bevont kutatóként részt vesz „A környezetkímélő erdei nagyvadgazdálkodás feltételeinek kutatása” című programban. Vizsgálja az alföldi területek dámszarvas és vaddisznó állományaiban alkalmazható korbecslési módszereket és azok gyakorlati alkalmazhatóságát. Témavezetőként a dámszarvas otthonterületének meghatározásával, az élőhely-használat és táplálkozásvizsgálat kérdéseivel foglalkozik, ebben Magyarországon elsőként alkalmaz GPS nyomkövetésre alkalmas telemetriai eszközöket dámszarvasokon. Kutatómunkáját 68 nyomtatásban megjelent publikáció, 7 könyv és könyvrészlet, 32 előadás vagy konferencia poszter mutatja be.

Több hazai szervezetben tag és visel tisztséget, többek között az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára, az MTA Erdészeti Bizottság, Vadgazdálkodási Albizottság tagja, a Soproni Tudós Társulat Vadgazdálkodási Szakbizottságának titkára.

Eddigi kitüntetései, pályadíjai: 1996-ban az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciájának külön díja, 1997-ben a XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Agrártudományi szekció III helyezése, 2003-ban a Dr. Egyed István díj, majd 2009-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem kiváló oktatója díj.

vissza...

Kapcsolat

Nyilvántartó: Kecskeméti Törvényszék: Pk. 60.148/1998/3.
Civil szervezetek bírósági nyilvántartásában: 03-02-0001686
Székhely: 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47.
e-mail: alfoldierdokert@gmail.com
tel: +36 – 30 -219-7094
tel: +36 – 30 -689-7387
Postacím:
Raisz Árpád (KEFAG Zrt.)
6000 Kecskemét, József A. u. 2.

Kutatói nap

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató