Dr. Barátossy Gábor

Erdészeti Hivatal nyugalmazott vezetője

Barátossy Gábor 1946-ban született Budapesten. Általános és középiskoláit Miskolcon, Budán, majd Pesten végezte. 1964-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban és még ebben az évben felvételt nyert a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára, ahol 1969-ben erdőmérnöki oklevelet szerzett.
A Buda vidéki (később Telki) Állami Erdő és Vadgazdaság Budakeszi Erdészetéhez került. Előbb erdőművelési, majd fahasználati műszaki vezetőként dolgozott. Részt vett az Érd – Sóskút - Tárnok fensíkján egy nagyszabású kopárfásítás tervezésében és kivitelezésében. 1974-ben átkerült a Budapesti Állami Erdőrendezőség Bp-i Erdőfelügyelőségéhez erdőfelügyelőnek, ahol előbb megbízott erdőfelügyelőség vezető, majd az 1979-es átszervezés után a Budapesti Erdőfelügyelőség Gödöllői osztályának vezetője 1980 októberéig, amikor is a MÉM Erdészeti Hivatalának munkatársa lett. Itt előbb főelőadó, majd később főmunkatárs munkakört töltött be. 1993 nyarától főosztályvezető-helyettesként a Mezőgazdasági Osztály vezetőjeként látta el az Erdészeti Hivatal elnökhelyettesi teendőit. 1999-től 2005-ig az Erdészeti Hivatal vezetője.
Tevékenysége idején -a megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények között- szinte a semmiből kellett megalkotni a magán erdőgazdálkodás jogi feltételeit. Alapvető jogszabályozási háttér megteremtése valósult meg. Jelentős az erdőbirtokossági társulásokról szóló 1994. évi XLIX törvény, majd az 1996. évi LIV. törvény végrehajtási rendeletének megalkotása, az agrártámogatások rendjének újra szabályozása, működtetése.
Az országosan beszűkült agrártámogatások mellett csak kemény küzdelmek árán lehetett megteremteni az állami és magánerdőgazdálkodás működésének feltételeit.
Barátossy Gábor munkássága során országosan irányította az erdőtelepítési és fásítási, valamint az erdészeti közjóléti beruházásokat.
Korát megelőzve támogatta a közjóléti erdőgazdálkodást (pl.: turizmust szolgáló objektumok, erdőben lévő kultúrtörténeti emlékek, erdei erdészeti iskolák, múzeumok, erdei vasutak, stb.), melynek fejlesztései - beruházásai fellendültek.
Irányító munkája során az Alföldi erdőgazdálkodás jelentőségének megítélése sokat javult.
Az erdészeti ágazat költségvetési kondíciójáért eredményesen harcolt. Ezt az akkori erdőtelepítési teljesítmények is igazolják.
Az OEE-nek 1969-óta aktív tagja: az Erdők a Közjóért Szakosztályban, az Erdőrendezési Szakosztályban, de a Vadászati Szakosztályban hosszabb időn át tevékenykedett. 1985-1990 között az OEE elnökségi tagja, 1990-94 között az OEE főtitkára.
Támogató segítségével oldódott meg az Erdészeti Információs Központ létrejötte, ahol az Egyesület nemzetközileg híres könyvtára is elhelyezésre került.
Jelen kitüntetési felterjesztés csupán jelzésképpen utal Barátossy Gábor életmű teljesítményére melynek elismerésére szolgál a megítélt emlékérem.

vissza...

Kapcsolat

Nyilvántartó: Kecskeméti Törvényszék: Pk. 60.148/1998/3.
Civil szervezetek bírósági nyilvántartásában: 03-02-0001686
Székhely: 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47.
e-mail: alfoldierdokert@gmail.com
tel: +36 – 30 -219-7094
tel: +36 – 30 -689-7387
Postacím:
Raisz Árpád (KEFAG Zrt.)
6000 Kecskemét, József A. u. 2.

Kutatói nap

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató