Brecsok Sándor

1986. június 11-én, mint képesített erdész végzett a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában. 1986 augusztusától a gombai Fáy András Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet erdészeként dolgozott. Munkáját, mintegy 800 ha erdőterületen látta el, ahol mind az erdőművelési, mind a fakitermelési feladatok elvégzéséért volt felelős. Ezek mellett helyt állt a Szövetkezet Kosárfűz termelő telepének vezetésében is. 1988 februárjától 1989 augusztusáig katonai szolgálatát töltötte. Ez idő alatt végezte a technikusi tanfolyamot, melyet 1989. november 30-án sikeresen teljesített és ezzel erdőgazdálkodási technikusi képesítést szerzett. A Szövetkezet megszűnése után a monori majd a gombai vadásztársaság hivatásos vadászaként dolgozott. Szakmájába 2003. január 1-én tért vissza, amikor a magánerdő gazdálkodásban helyezkedett el. Munkáját 4000 ha-on végezte, ahol erdőművelési és csemetetermelési feladatokat látott el. 2005. október 10-én került a NEFAG Zrt. Monori Erdészetéhez mint vágásvezető erdész. Feladatát a Monori Erdészet teljes területén végezte, a fakitermelések, főleg a véghasználatok irányításával. Vágásvezetőként a nagy teljesítményű fakitermelő brigádok felügyeletével évente kb. 10-12 ezer köbméter fa kitermeléséért, vételezéséért volt felelős. Ez kb. 80-90 ha tarvágás elvégzését jelentette. Munkája során mindig szigorúan megkövetelte a vágástéri –és rakodórendet. Az egyes választékok minőségi követelményeinek pontos betartása és betartatása mellett végezte munkáját. Precizitásával kivívta a fakitermelő vállalkozók tiszteletét. 2008. január 1. óta mint kerületvezető erdész dolgozik a Monori Erdészet Nyáregyházi kerületében. Jelenlegi kerülete négy községhatárban 1140 ha-on terül el. Éves fakitermelése átlagosan kb. 5 ezer m3, ami átlagosan évente 22 ha tarvágás és 70 - 90 ha nevelővágás elvégzéséből adódik össze. A napi feladatainak szakszerű ellátása mellett eredményes az erdőfelújítások kivitelezésében is. A mindig sikeres első kivitelek mellett évi 60 ha folyamatos erdősítés ápolását végzi el teljes odafigyeléssel. A csapadékszegény, meszes alföldi homoktalajok gyenge klimatikus viszonyai az itt dolgozó erdészektől fokozott figyelmet, minőségi munkát követelnek, mert csak így lehet eredményesen gazdálkodni. Munkáját alaposság, magas szakmai felkészültség és megbízhatóság jellemzi. A gyengén humuszos homoktalajokon létszükséglet a szigorú minőségi követelmények teljesítése a teljes talaj-előkészítésnél és erdősítésnél, valamint az ápolások és a nevelővágások végrehajtásánál. Példaértékű, ahogyan Brecsok Sándor a munkákat irányítja és ellenőrzi. Kerületének gyenge termőhelyi adottságai mellett sok szerkezet átalakítást hajt végre, erdeifenyő, feketefenyő állományok helyén szürkenyár és akác erdőfelújításokkal. A jó termőhelyen, rövid vágásfordulójú nemes nyár erdősítések kivitelezésénél a minőségi –és szakmai előírások betartatásával pótlásmentesen, három év alatt befejezett állományokat hoz létre. Ennek jellemzői: minőségi talaj előkészítés után suhángültetővel végzett tág hálózatú erdősítések, intenzív ápolás, törzsnevelő nyesés. A falopások és hulladék lerakások ellen egész évben állandó készültségben van kollégáival együtt. Életformáját hivatásának rendeli alá. Három gyermekének mintaszerű felnevelésével, taníttatásával, a közösségben aktív szereplőként is értékes ember. Brecsok Sándor Alföldi Erdőkért Emlékéremmel történő kitüntetése egy kiváló erdész szakember szakmai pályájának elismerését jelentené.

vissza...

Kapcsolat

Nyilvántartó: Kecskeméti Törvényszék: Pk. 60.148/1998/3.
Civil szervezetek bírósági nyilvántartásában: 03-02-0001686
Székhely: 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47.
e-mail: alfoldierdokert@gmail.com
tel: +36 – 30 -219-7094
tel: +36 – 30 -689-7387
Postacím:
Raisz Árpád (KEFAG Zrt.)
6000 Kecskemét, József A. u. 2.

Kutatói nap

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató