Az egyesület működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


Erdészeti Tudományos
Intézet

TILIA Kft.

„ALFÖLDI ERDŐKÉRT EMLÉKÉREM” adományozása - 2006


BRUNNER LÁSZLÓ

erdésztechnikus

Kecelen született 1947. január másodikán.
1970. tavaszán megnősült, felesége: Balázs Mária
Két gyermeke van: Brunner Gábor 1972.02.15, és Brunner Gabriella 1977.02.04.

Iskolai tanulmányait a szegedi Erdészeti Technikumban folytatta, ahol 1966-ban erdész-technikus végzettséget szerzett.

 • A Kiskunsági Állami Erdőgazdaságnál beosztott erdészként állt munkába 1966-ban.
 • 1966-1968 végéig katonai szolgálatot teljesített.
 • 1969-77 ig kerületvezető erdészként dolgozott a Dragony II, a Terézhalmi védkerület és a Bodoglári kerületben
 • 1977-ben Kiváló dolgozói kitüntetést kapott
 • 1977-84-ig MÁV rakodó kezelő, fagyártmány üz.vez- a Harkakötönyi Erdészetnél
 • 1984-87-ig -rövid időre elhagyta az erdőgazdaságot,
  Kiskunhalasi ÁFÉSZ-nél felvásárlóként, majd
  Kiskunhalasi Állami Gazdaság-nál raktárosként dolgozott.


 • 1987-től ismét a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kerületvezető erdésze, előbb a Kömpöci, majd a Balotaszállási kerületben.
 • 40 év. 165 munkában eltöltött nap után nyugdíjba vonult.

 • Munkáját mindig gondosan, lelkiismeretesen végezte, köszönet érte!

  | vissza |  GERJÁK JÓZSEF

  rakodókezelő erdész

  1943 január 21.-én született Nyíregyházán.
  1965 decemberében megnősült, Felesége: Driszkó Ilona
  Két gyermeke, hat unokája van.

 • 1960-ban erdőgazdasági szakmunkás iskolát végzett.
 • 1963-ban Erdész vadász Szakmunkás illetve Szakiskolát végzett.
 • 1982-ben szerezte meg erdész technikusi képesítését.
 • 1958. októberétől a NYÍRERDŐ Zrt. jogelődjénél, a Nyírségi Erdőgazdaságnál állt munkába, azóta is a Társaság elismert munkavállalója.


 • Szakmai pályafutása alatt beosztott erdész, rakodó kezelő erdész, kerületvezető erdész és műszaki vezető is volt, így tő mellett ismerte meg, sajátította el az erdész szakma minden fortélyát.
  Munkavégzését nagyfokú szolgálatkészség, önállóság, maximális munkabírás, az új termékek és technológiai műveletek iránti fogékonyság jellemzi.

  Szakmai munkásságával az erdő termékeinek gondos piacra juttatásával folyamatosan hozzájárul az erdő felújítását szolgáló fedezet előteremtéséhez.

  Köszönet érte!

  | vissza |  HAJNAL IMRE

  okleveles erdőmérnök

  Törökszentmiklóson született 1955 júniuus 18.-án

  Iskolai tanulmányait a szegedi Erdészeti Technikumban folytatta, ahol 1973-ban jeles eredménnyel érettségizett.

 • 1974-től A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem hallgatója volt.
 • 1979-ben vehette át erdőmérnöki diplomáját.
 • 1979-ben a Nagykunsági Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaság Szolnoki Erdészeti Üzemében helyezkedett el, mint erdőművelési műszaki vezető.
 • 1983-ban erdőművelési előadónak léptették elő, az erdőgazdaság központjába, ahol a mag- és csemetetermelési, erdőművelési feladatokat szervezte, irányította és ellenőrizte. Munkája során tevékenyen részt vett a gazdaság erdőművelési technológiájának kidolgozásában.


 • A munka mellett, 1984-ben fatermesztési szakmérnöki képesítést szerzett.
 • 1987-től az erdőgazdaság erdőgazdálkodási osztályának helyettes vezetője.
 • 1990-től 1993-ig a Szolnoki Erdészet üzemigazgatója.
 • A Vállalat átalakulásával egy időben a NEFAG Rt. vállalkozási osztályának vezetője lett, ahol az Rt. vállalkozási tevékenységeit szervezte, irányította
 • Ezzel párhuzamosan az Erdészeti Termelésfejlesztési Polgárjogi Társaság koordinációs főmérnöke majd az Alföldi Erdőkért Közhasznú Társaság ügyvezetője volt.
 • 1998-tól a NEFG Rt. termelési és kereskedelmi osztályának vezetője,
 • 1999-től a NEFAG Zrt. szakmai munkáját irányítja termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi beosztásban


 • A mai napig aktívan közreműködik az alföldi erdőgazdaságok, erdőgazdálkodók együttműködésének koordinálásában, a térségi problémák megoldásában, köszönet érte!

  | vissza |  JUHÁSZ LAJOS

  okleveles erdőmérnök

  1965. szeptember 6-án született, Békés megyében, Gyulán.

  Iskolai tanulmányait a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában folytatta, ahol 1984-ben sikeres érettségi vizsgát tett.
  Tanulmányait a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán folytatta.
  Okleveles erdőmérnöki diplomáját 1990-ben átvette át

  A NYÍRERDŐ Zrt. jogelődjénél, a FEFAG-nál állt munkába, azóta is a Társaság elismert vezető munkatársa. Szakmai pályafutása alatt műszaki vezető, műszaki vezérigazgató-helyettese is volt, jelenleg erdészeti igazgatói a Debreceni Erdészetnél.

 • Munkája során tevékeny részt vállalt a minőségi fatermesztés elindításában kiemelten az intenzív nyár-, akáctermesztésre,
 • a vállalkozói erdőkezelési stratégia megvalósításában,
 • a decentralizált szervezetirányítás kiépítésében,
 • a társasági tanúsítási rendszerek megszerzésében (minőségügyi, környezetirányítási, FSC),
 • az új kutatási eredmények technológiáinkba történő beépítésben.
 • részt vállalt, a nyírségi erdőgazdasági táj erdészeti hungaricumának, a fehér akácnak az európai rangra emelésében,
 • a vállalat egyedi belső pénzügyi rendszerének kidolgozásában
 • hozzáállásával új lendületet kapott az erdők jóléti funkcióinak szolgáltatása.
 • Munkája mellett megszerezte második diplomáját, közgazdasági szakokleveles mérnöki szakon.


 • Folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz a Nyírerdő Zrt. és az erdész szakma társadalmi megítélése és elismertetése terén. Az általa irányított Debreceni Erdészet területén elhelyezett közjóléti létesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével a városlakók igényét szolgálja.
  A köz-megelégedettséggel végzett fenti két tevékenység többlet figyelmet igényel, de emellett a hagyományos erdőkezelés elismert színvonalon valósul meg a napi gyakorlat során.

  Szakmai munkássága mindig az alföldi erdők szolgálatában állt, becsülettel és odaadással végezte, végzi munkáját. Köszönet érte!

  | vissza |  Dr. KOLTAY ANDRÁS
  biológus, növényvédelmi szakmérnök

  1984-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán, biológia-földrajz szakon szerzett diplomát.
  Ezt követően az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztályán kezdett el kutatással foglalkozni, ezen az osztályon dolgozik azóta is.
  1988-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki karán Erdészeti Növényvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett.
  Szakmai tevékenysége elsősorban az állományalkotó főbb fafajok egészségi állapotának vizsgálatára terjedt ki. A nyocvanas évek második felében aktívan bekapcsolódott a Heterobasidion annosummal kapcsolatos kutatásokba, Dr. Pagony Hubert akkori osztályvezető irányításával.
  Ezzel párhuzamosan, a tölgypusztulás okait kutatva, részletesebb kutatásokat kezdett a kárláncolat egyik lehetséges tagjára, az Armillaria fajokra vonatkozóan.
  A továbbiakban a főbb kutatási feladati a fenyőféléken, és ezen belül a Pinus fajokon előforduló kórokozók vizsgálata lett, kiemelve a Sphaeropsis sapinea kórokozóit. 2002-ben ebből a témakörből védte meg PhD értekezését.

  Dr. Koltay András erdővédelmi kutatásai, az alföldi erdőgazdálkodás számára, értékes tudásanyagot teremtettek, melyek szorosan kötődnek az alföldi erdőgazdálkodás gondjainak megoldásához.

  Munkájáért köszönetet mondunk.

  Köszönet érte!

  | vissza |  Prof. Dr. VARGA SZABOLCS

  okleveles erdőmérnök, erdészeti növényvédelmi szakmérnök

   

 • 1966-ban érettségizett, Nagykanizsán.
 • két év erdőgazdasági fizikai munka után 1968. őszén kezdte egyetemi tanulmányait Sopronban az Erdőmérnöki Karon.
 • Az okleveles erdőmérnök diplomát 1973-ban szerezte meg.
 • 1974-76.-ig posztgraduális erdészeti növényvédelmi szakmérnök képzésen vett részt, szakmérnöki diplomáját 1976-ban vette át.
 • 1988-ban egyetemi doktor (dr. univ.),
 • 1996-ban a mezőgazdasági tudomány kandidátusa fokozatot nyert el.
 • 2004-ben habilitált doktor (dr. habil) fokozatot szerzett.
 • 1973-84. között a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál dolgozott különböző beosztásokban, műszaki gyakornoktól az üzemvezetőig.


 • 1978-tól 1984-ig az ország legnagyobb erdészeti szaporítóanyag-termelő bázisának tervezésében, kivitelezésében vett részt, majd beüzemelését irányította, később az üzemet három éven át üzemvezetőként vezette. Ezalatt kidolgozta több fafaj komplex nevelési technológiáját, melyeket azóta is sikeresen alkalmaznak az ország számos csemetekertjében. Vezetése alatt felépült az ország első erdészeti szaporítóanyag-termesztési célú hűtőháza, a külföldi tapasztalatok hazai adaptációjával kidolgozta a tárolási technológiát. Részt vett a bükk, tölgyek és egyéb erdészeti magvak hűtőházi tárolása témakörében végzett kísérletekben, melyek eredményeképpen több fafaj teljes technológiája kidolgozásra került. A nagyüzemi csemetenevelés szerves részévé vált növényvédelemi technológiák közül a csemetedőlés, a tölgy lisztharmat elleni védekezés, a gyomirtási technológiák sora kimunkálásának is részese volt.


 • 1984-87 között az Erdészeti Tudományos Intézetben az Erdővédelmi Osztályt irányította. Ez idő alatt az erdőpusztulások okainak vizsgálata volt a fő szakterülete, emellett folytatta a korábbi technológiafejlesztő tevékenységet.
 • 1987-től az Erdészeti és Faipari Egyetemen (majd jogutódainál) először főtitkári beosztásban, majd különböző oktatói besorolásban az erdőművelés, és az erdővédelem szakterületén oktat, jelenleg egyetemi tanárként.


 • Főbb kutatási szakterületei: erdészeti szaporítóanyag termesztés és ellátás, az erdészeti magok kezelése és tárolása, csemetekerti növényvédelem, erdősítések vegyszeres gyomirtása, környezetkímélő erdészeti növényvédelmi technológiák.
 • 1975. óta szakértő. Eddig 163 szakvéleményt készített az erdészeti szaporítóanyag-termesztés, a csemetekerti növényvédelem, a faanyagvédelem, az erdősítés, a természetvédelmi területeken folyó erdészeti munkák, erdészeti károk felmérése és értékelése, az erdőértékelés, a szennyvíz-elhelyezés területén.
 • | vissza |