Az egyesület működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


Erdészeti Tudományos
Intézet

TILIA Kft.

„ALFÖLDI ERDŐKÉRT EMLÉKÉREM” adományozása - 2019

Név: Balogh Kömpöcz József

Balogh Kömpöcz József Kisszálláson született 1955. szeptember 9-én. Édesapja Balogh Kömpöcz József, édesanyja Dancsók Erzsébet. Két gyermek édesapja: Róberté és Edináé. Róbert fia jelenleg kerületvezető erdész a KEFAG Zrt. Császártöltési Erdészeténél. Balogh Kömpöcz József szakmai életpályája minden szállal az alföldi erdőkhöz, a KEFAG Zrt.-hez és jogelődjeihez kötődik. Gyermekkora óta a természet, az erdő varázsában élt, így 49 évvel ezelőtt, szakmai tanulmányai megkezdésével elindult az alföldi erdészek, kemény kitartást és már-már fanatizmust igénylő útján. Az általános iskola elvégzése után az Ásotthalmi Erdészeti Szakmunkásképző Iskolában folytatta tanulmányait. A szakiskola elvégzése után munkaviszonyát a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál, az akkori Jánoshalmi Erdészetnél, 1973. augusztus 1-től erdőgazdálkodási szakmunkásként kezdte el a Feketemajori Erdészkerületben. Ezt követően munka mellett a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában folytatja tanulmányait, ahol 1978. december 5-én szerzett erdésztechnikusi végzettségét. 1977. július 1-től erdész gyakornokként dolgozott, majd a technikusi oklevél megszerzése után 1980. április 1-től kerületvezető erdészi munkakört töltött be a vakmajori kerületben. 1983-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. A Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál végigjárta a fizikai munkás, illetve erdészgyakornoki szakmai lépcsőket. Az erdőgazdálkodási technikus képesítés megszerzése után, 1980. április 1-től, nyugdíjazásáig, 39 éven keresztül töltött be kerületvezető erdész munkakört a vakmajori kerületben. Az öregségi nyugdíj betöltését követően 49 évnyi munkaviszony után 2019. szeptember 8-án vonult nyugállományba. Balogh Kömpöcz József a Kéleshalom-Illancsi homokbuckákat és futóhomokot is magába foglaló kerületében, a szélsőséges, félsivatagi termőhely támasztotta nehéz körülmények között is eredményesen végezte a gyakran embert próbáló erdőgazdálkodási tevékenységet. Így szerzett tapasztalatait felhasználva, kerületvezetői feladatainak eleget téve, közel 1000 ha sikeres, nagyrészt kivitelezéses erdőtelepítés közvetlen szakmai irányítását látta el az erdészet vonzáskörzetében. A tevékenysége maradandó értéket hozott létre a futóhomokon. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezetősége Balogh Kömpöcz Józsefnek a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., illetve annak jogelődjénél végzett elkötelezett szakmai munkája alapján, példaértékű, több évtizedes tevékenységéért, az ezen idő alatt az alföldi erdőkben végzett kerületvezetői erdész tevékenységéért az Alföldi Erdőkért emlékérem odaítélését javasolja!

| vissza |


Név: Brecsok Sándor

1986. június 11-én, mint képesített erdész végzett a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában. 1986 augusztusától a gombai Fáy András Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet erdészeként dolgozott. Munkáját, mintegy 800 ha erdőterületen látta el, ahol mind az erdőművelési, mind a fakitermelési feladatok elvégzéséért volt felelős. Ezek mellett helyt állt a Szövetkezet Kosárfűz termelő telepének vezetésében is. 1988 februárjától 1989 augusztusáig katonai szolgálatát töltötte. Ez idő alatt végezte a technikusi tanfolyamot, melyet 1989. november 30-án sikeresen teljesített és ezzel erdőgazdálkodási technikusi képesítést szerzett. A Szövetkezet megszűnése után a monori majd a gombai vadásztársaság hivatásos vadászaként dolgozott. Szakmájába 2003. január 1-én tért vissza, amikor a magánerdő gazdálkodásban helyezkedett el. Munkáját 4000 ha-on végezte, ahol erdőművelési és csemetetermelési feladatokat látott el. 2005. október 10-én került a NEFAG Zrt. Monori Erdészetéhez mint vágásvezető erdész. Feladatát a Monori Erdészet teljes területén végezte, a fakitermelések, főleg a véghasználatok irányításával. Vágásvezetőként a nagy teljesítményű fakitermelő brigádok felügyeletével évente kb. 10-12 ezer köbméter fa kitermeléséért, vételezéséért volt felelős. Ez kb. 80-90 ha tarvágás elvégzését jelentette. Munkája során mindig szigorúan megkövetelte a vágástéri –és rakodórendet. Az egyes választékok minőségi követelményeinek pontos betartása és betartatása mellett végezte munkáját. Precizitásával kivívta a fakitermelő vállalkozók tiszteletét. 2008. január 1. óta mint kerületvezető erdész dolgozik a Monori Erdészet Nyáregyházi kerületében. Jelenlegi kerülete négy községhatárban 1140 ha-on terül el. Éves fakitermelése átlagosan kb. 5 ezer m3, ami átlagosan évente 22 ha tarvágás és 70 - 90 ha nevelővágás elvégzéséből adódik össze. A napi feladatainak szakszerű ellátása mellett eredményes az erdőfelújítások kivitelezésében is. A mindig sikeres első kivitelek mellett évi 60 ha folyamatos erdősítés ápolását végzi el teljes odafigyeléssel. A csapadékszegény, meszes alföldi homoktalajok gyenge klimatikus viszonyai az itt dolgozó erdészektől fokozott figyelmet, minőségi munkát követelnek, mert csak így lehet eredményesen gazdálkodni. Munkáját alaposság, magas szakmai felkészültség és megbízhatóság jellemzi. A gyengén humuszos homoktalajokon létszükséglet a szigorú minőségi követelmények teljesítése a teljes talaj-előkészítésnél és erdősítésnél, valamint az ápolások és a nevelővágások végrehajtásánál. Példaértékű, ahogyan Brecsok Sándor a munkákat irányítja és ellenőrzi. Kerületének gyenge termőhelyi adottságai mellett sok szerkezet átalakítást hajt végre, erdeifenyő, feketefenyő állományok helyén szürkenyár és akác erdőfelújításokkal. A jó termőhelyen, rövid vágásfordulójú nemes nyár erdősítések kivitelezésénél a minőségi –és szakmai előírások betartatásával pótlásmentesen, három év alatt befejezett állományokat hoz létre. Ennek jellemzői: minőségi talaj előkészítés után suhángültetővel végzett tág hálózatú erdősítések, intenzív ápolás, törzsnevelő nyesés. A falopások és hulladék lerakások ellen egész évben állandó készültségben van kollégáival együtt. Életformáját hivatásának rendeli alá. Három gyermekének mintaszerű felnevelésével, taníttatásával, a közösségben aktív szereplőként is értékes ember. Brecsok Sándor Alföldi Erdőkért Emlékéremmel történő kitüntetése egy kiváló erdész szakember szakmai pályájának elismerését jelentené.

| vissza |


Név: Hernek Ervin Pál

Az erdészpályát a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban kezdte, 1981-ben végzett erdésztechnikusként. 1981. szeptember 1-től a NEFAG Zrt. jogelődjénél kezdve, de mindig is a Szolnoki Erdészet szolnoki kerületében dolgozik, immár 39. éve. Hernek Ervin munkáját minden pillanatában a szüleitől látott becsület és kitartás jellemzi. Nem könnyű feladat egy erdőgazdaság központi erdészkerületében, akaratlanul is vezetői látóterében minden nap jól teljesíteni, munkáján keresztül többi kollégáját is képviselve. Felgyorsult világunkban a laikus városlakók pedig rajta keresztül ítélik meg szakmánkat. Hernek Ervin 1981-től az egykori szakosított kerületi rendszerben erdőművelő, majd 1988-tól vágásvezető. 1999. február 8-tól a Szolnoki Erdészkerületet vezeti beosztott erdészek segítségével. A hatalmas erdészkerületben, hosszú éveken keresztül 20.000 m3 körüli éves fakitermelés folyik, amit 2017-től Tószegi kerület néven irányít, megtartva Szolnok város körüli erdőket is. Erdész munkája mellett 1986-ban rönktéri művezetőként is helyettesít, és 1998-ban erdészeti rendész feladatokat is ellát egy-egy évre. Pályafutása alatt kerületében a legtöbb erdő esetében már harmadik generációt újítja meg, kiemelkedő feladatai voltak a Szolnok környéki településvédelmi erdők, így a Széchenyi Parkerdő ápolási és erdőnevelési munkái, több száz hektár erdőtelepítése munkahelye vállalkozási tevékenységének részeként. A 2010-es jegesár csak Szolnokon 114 hektár erdősítést tett tönkre, amit kiváló szervezőmunkájának köszönhetően már a következő erdősítési időszakban sikerült helyreállítania. Erdészként talán senkit nem sodorhat a sors olyan nehéz munka közé, mint Hernek Ervint és szolnoki munkatársait. Aki ismeri a Közép – Tisza ártéri viszonyait, az tudja, hogy a kiváló termőhelyeken hatalmas fatömeg elérésére képes erdők rengeteg feladatot adnak és ezek mellett szinte embertelen viszonyok között kell erdősíteni, nemritkán megismételve azokat az egyre gyakoribb árvízkárok miatt. Kollégái Hernek Ervin tapasztalatát nagyra becsülik, minden, az Erdészetnél szolgálatba lépő gyakornok erdész betanítását nagy szakmai felelősséggel és odaadással végzi. Ismerőseit lenyűgözi gasztronómiai tudásával, az országos vadgasztronómiai főzőversenyeken többször is első helyezést ért el. A dolgos erdésznapokat kedvenc hobbijában a régiségek gyűjtésében és restaurálásában piheni ki, történelemtudását és olvasottságát sokan nem is ismerik. Büszke lehet diplomás gyermekeire, akik már önállóan is helytállnak az életben. Hernek Ervin hosszú erdőéltető szolgálata példaértékű minden kollégája számára. Kívánjuk, hogy az Alföldi Erdőkért emlékérem átadása adjon további lendületet munkájának és még sokáig jó egészségben erősítse szakmánkat.

| vissza |


Név: Ignáth János

1955. szeptember 26.-án született Hajdúhadházon. Az általános iskolát Hajdúböszörményben végezte. A középiskola előtt nyaranta rendszeresen dolgozott az erdészet csemetekertjében. Középiskolai tanulmányait a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban folytatta, ahol 1976-ban szerzett technikusi minősítést. Munkáját a Hajdúhadházi Erdő- és Fafeldolgozó Közös Vállalatnál kezdte, beosztott erdészként. Közben teljesítette 2 éves katonai szolgálatát. 1979-től vágásvezető erdész. Sopronban 1981-ben szerez erdészeti növényvédelmi technikusi képesítést. 1985-től műszaki vezető, majd 89-től egy évig kerületvezető erdész. 1999-ben saját vállalkozást indít. Fő tevékenysége az erdőtelepítések első kiviteltől befejezett ápolásig tartó munkáinak irányítása. A több mint egy évtizedig tartó vállalkozás, úgy vált meghatározóvá a térségben, hogy az erdősítések minden hektárjában benne volt kollégánk kétkezi munkája is. 2012 szeptemberétől a Hajdúhadházi Erdészet csemetekertjét vezeti. Ezen időszak alatt 38 ha-ra bővül a kert területe. A hagyományos, egyre több fafajt nevelő csemetekertben, mindig jutott idő és szaktudás erdészeti kísérletek folytatására, illetve az ezekhez szükséges szaporítóanyag előállítására. Sok időt fordított a hazai lombos fajok rétegelési problémájának megoldására. Javaslataira végzett beruházások sokat javítottak a termesztés gépesítettségén, javult a kert öntözési kapacitása. Ignáth János 45 éves erdőgazdasági munkaviszonya alatt sok száz hektár erdő települt és újult fel. 7 éves csemetekerti munkájának hála több millió csemetével gyarapodtak nem csak az alföld erdei. E hosszú, erdőéltető szolgálat példaértékű minden kollégája számára.

| vissza |


Név: Szabó István

Szabó István szakmai életútja szorosan kötődik a KEFAG Zrt.-hez és jogelődeihez, hiszen 46 évnyi munkaviszonyából 45 évet a kiskunsági állami erdőket kezelő erdőgazdaságnál töltött el. Szabó István Ásotthalmon született 1955. augusztus 22-én. Édesapja Szabó István erdész, édesanyja Vőneki Rozália háztartásbeli volt. Az édesapa szakmai kötődése az erdőhöz meghatározó élmény volt István életében, mert édesapját követve a pályán, beiratkozott a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolába. 1973-ban jó eredménnyel érettségizett, majd 2 év gyakorlati idő után kitűnően megfelelt eredménnyel erdőgazdálkodási technikusi képesítést szerzett. A KEFAG Zrt. jogelődjénél, a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál 1973. július 1-től kezdődően két év gyakornoki idő után 1975. október 15-től kerületvezetői munkakört töltött be a Kiskunhalasi Erdészet Rekettyei kerületében. 1981-ben Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült. 1984- ben, a Kiskunhalason keletkezett erdőtűznél végzett eredményes munkájáért és az erdővédelem területén tanúsított helytállásáért az „Erdők Védelmezője” címet kapta. 20 évnyi, az erdőgazdaságnál eltöltött munka után 1994. július 15-én munkaviszonyát, az állami erdőterületek privatizáció utáni csökkenésének következményeként létszámleépítés miatt rendes felmondással megszűntették. Sokáig azonban nem tudta nélkülözni a vállalat megbízható dolgozóját és 1995. március 1-jén ismét a KEFAG Zrt. csapatát erősítette. Munkaköre fásító kerületvezető erdész. A KEFAG Zrt. erdészeti összevonásai következtében Szabó Istvánt kerületvezető erdészként előbb a 2003. január 1-től létrejövő Dél-Kiskunsági Erdészetnél, amelynek székhelye Kiskunhalason volt, majd 2 évvel később, 2005. január 1-jén a Dél-Kiskunsági Erdészet és a Kelebiai Erdészet összevonásával létre jövő Tompai székhelyű Dél-Kiskunsági Erdészetnél alkalmazták. Eddigi élete és munkája a Kiskunsághoz, a Duna-Tisza közi Homokháthoz kötötte. Szűkebb pátriája Kiskunhalas környéke volt, ahol az erdész szakma minden ágában kipróbálhatta magát: hiszen telepített erdőt állami és magán tulajdonosnak is, erdőfelújítást végzett az erdészeténél, fakitermelést irányított a kerületében, de magánerdőből faanyagot is vásárolt a KEFAG Zrt. részére. Az erősen tűzveszélyes homoki erdőkben erdőtűz oltását segítette, irányította, több esetben több száz hektáros erdőtüzeknél. Gyermekei közül Norbert erdőmérnöki oklevelet szerzett Sopronban, jelenleg a KEFAG Zrt. Bugaci Erdészetének erdőművelését irányítja. 2019. augusztus 21-én 46 évnyi munkaviszony után nyugdíjba vonult. A Dél-Kiskunsági Erdészet kollektívája, mint a szakmáját szerető és jól ismerő, végtelenül tisztességes és mindenkivel türelmes erdész kollégaként ismeri. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezetősége Szabó Istvánnak a részvénytársaságnál, illetve annak jogelődjénél végzett elkötelezett szakmai munkája alapján példaértékű, több évtizedes, az erdőgazdálkodás teljes vertikumában végzett magas színvonalú teljesítményéért, az ezen idő alatt az alföldi erdőkben végzett kerületvezetői és fásító kerületvezetői erdész tevékenységéért az Alföldi Erdőkért Emlékérem odaítélését javasolja!

| vissza |